vrijdag 9 oktober 2009

Literair tijdschrift 'Revolver' bezwijkt onder papiermolen

Het Vlaamse literaire tijdschrift Revolver geeft er binnenkort de brui aan. Het driemaandelijkse tijdschrift, gedragen door de ijverige eenmansredactie van Gerd Segers, zwicht voor de "toenemende administratieve taken die de vzw Revolver worden opgelegd." Dat meldt Segers in een brief aan de abonnees, die bij het zojuist verschenen Hans Magnus Enzensbergernummer is ingesloten.
In december verschijnt nog een dubbeldik afscheidsnummer, maar daarna valt na 42 jaar definitief het doek over één van de interessantste en bevlogen literaire tijdschriften van de Lage Landen, met veel aandacht voor poëzievertalingen en de wisselwerking met kunst, vaak gevat in memorabele themanummers in een aparte vormgeving.
Vooral de nieuwe wet van 16 juli 2008 voor de auteursrechten doet Revolver de das om, stipuleert Segers: "De vzw is nu 'werkgever' geworden. Zij wordt belast met de verplichte broninning van een roerende voorheffing van 15 procent op de auteursrechten, het berekenen ervan en het overmaken aan de Directe Belastingen. Een hele extra-administratieve rompslomp." Bij opname van een in het buitenland gevestigde auteur is de papierwinkel helemaal niet meer te bestieren, zegt Segers. Deze toenemende taken "zetten duidelijk een domper op het redactionele, op de 'echte' missie van Revolver: het uitgeven van een degelijk literair tijdschrift", schrijft Segers. "Met pijn in het hart werd beslist het uitgeven van Revolver vanaf 2010 stop te zetten." Gevreesd wordt dat nog andere Vlaamse literaire tijdschriften kreunen onder de problematiek van de vernieuwde inning van de auteursrechten. Zie hier voor een historisch overzicht van de Revolver-nummers tot 1998. (DL)

Labels:

1 Comments:

Blogger CeLT said...

De nieuwe fiscale verplichting om de roerende voorheffing op auteursrechten te innen en de bijhorende administratieve rompslomp hebben vzw Revolver doen beslissen om na 42 jaar te stoppen, maar ook de andere culturele en literaire tijdschriften gaan gebukt onder de opgelegde bureaucratie.
De nieuwe regeling voor de auteursrechten kan als volgt samengevat: van een auteurshonorarium wordt 50% beschouwd als kosten; op de resterende 50% wordt 15% roerende voorheffing ingehouden; deze 15% moet de opdrachtgever doorstorten aan de fiscus binnen de 15 dagen na de uitbetaling van het ereloon. An sich is dit een goede maatregel die klaarheid schept in een vroeger ondoorzichtig systeem. De regeling is ook voordelig voor de (doorgaans zwaar onderbetaalde) auteurs. Het probleem is echter dat de inning door de opdrachtgever moet gebeuren en dat de hele procedure nodeloos ingewikkeld is en een verveelvoudiging van het administratieve werk met zich brengt. Bovendien ontstaat een ongelijke behandeling van auteurs naargelang hij/zij in België of in het buitenland woont.
De administratieve verplichtingen die de overheid oplegt, gaan alsmaar zwaarder wegen. In het geval van de culturele en literaire tijdschriften creëert dit een onhoudbare situatie. De middelen die aan de tijdschriften ter beschikking worden gesteld zijn amper toereikend om het hoofd boven water te houden, laat staan zakelijk verder te professionaliseren. De tijdschriften worden uitgegeven door kleine, on- of onderbemande vzw’s die voor administratieve en logistieke ondersteuning meestal een beroep doen op vrijwilligers.
CeLT, de vereniging van de culturele en literaire tijdschriften uit Vlaanderen maakt zich zorgen omdat deze totaal inefficiënte rompslomp het voortbestaan van de tijdschriften onder druk zet. Zij vraagt dan ook met aandrang om ook hier werk te maken van administratieve vereenvoudiging.
Koen de Visscher, afgevaardigd bestuurder en Johan Wambacq, voorzitter
Luc Devoldere, Peter Pauwels en Erik Verhaar, bestuurders
namens CeLT vzw

maandag, oktober 19, 2009 11:02:00 a.m.  

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een link maken

<< Home