zondag 19 juli 2009

Vaticaan omhelst na Harry Potter nu ook Oscar Wilde

Het Vaticaan heeft onverwacht woorden van lof gespuid over de Ierse 19de-eeuwse schrijver Oscar Wilde (1854-1900), zo meldt The Guardian. Lange tijd werd hij nochtans gelaakt als een gevaarlijke, gedegenereerde en losbandige non-conformist. In de officiële krant L'Osservatore Romano is de houding omgeslagen. Wilde werd er nu in een artikel geprezen: "Hij was niet alleen een non-conformist die het leuk vond om het conservatieve Victoriaanse Engeland te choqueren, maar hij was ook een man die zich wel degelijk afvroeg wat goed en fout, wat waar en vals was."
Eerder deze week had het Vaticaan ook al zijn houding gemilderd over Harry Potter. De boeken van J.K. Rowling werden eerder nochtans vaak gehekeld omdat ze een "visie op de wereld en de mens inhouden, met talrijke misvattingen en gevaarlijke suggesties." Maar in de nieuwe film, Harry Potter and the Half-Blood Prince, krijgen we volgens het Vaticaan een mooi voorbeeld te zien van de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. "Er loopt een duidelijke scheiding tussen goed en kwaad. En de film maakt duidelijk dat enkel het goede juist is. Men begrijpt bovendien dat dit soms veel inspanningen en opofferingen vraagt."
Ondanks de veroordeling van de katholieke kerk van homoseksuele praktijken, komt L'Osservatore Romano nu met een positieve recensie van een nieuw boek over Wilde. Wilde wordt erin omschreven als "een van de personaliteiten van de 19de eeuw, die op zeer heldere wijze de negatieve en positieve kanten van de moderne wereld analyseerde. Hij was op zoek naar het mooie en het goede, maar ook naar God", aldus de krant van het Vaticaan, "en niet enkel een non-conformist die ervan hield conservatief en Victoriaans Engeland te shockeren."
"Wilde was een bevoorrecht mens. Meer dan 100 jaar na zijn dood is zijn werk nog niet vergeten en wordt nog het steeds gelezen", schrijft Andrea Monda in een bijdrage over het boek van Paolo Gulisano's portret van Wilde. De titel van het artikel luidt: 'Wanneer Oscar Wilde Pius IX ontmoet.' Twee jaar eerder had het Vaticaan ook al de deur op een kier gezet voor Wilde, met de uitgave van het boekje Provocaties: aforismen voor de anticonformistische christen, waarin aforismen van Wilde werden opgenomen.
Wilde, die oorspronkelijk protestant was, heeft zijn hele leven flinke belangstelling aan de dag gelegd voor het roomskatholicisme. Het katholieke geloof was volgens Wilde “alleen voor heiligen en zondaars, voor gewone mensen is de Anglicaanse kerk goed genoeg”. In 1877 werd Wilde door paus Pius IX in audiëntie ontvangen, wat bijzonder veel indruk maakte, aldus het Vaticaan. De paus adviseerde hem “een reis door het leven te ondernemen, die hem zeker naar de Stad Gods zou brengen”. Twee dagen voor hij in Parijs op 46-jarige leeftijd overleed bekeerde Wilde zich op zijn sterfbed tot het katholieke geloof. (DL)

Labels:

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home