maandag 27 juli 2009

Licht amoureuze brieven van Gustave Flaubert ontdekt

In een zolderkamer van een Brits landhuis is een bundel voorheen onbekende brieven ontdekt van de Franse schrijver Gustave Flaubert (1821-1880). De brieven waren gericht aan de Engelse societydame Gertrude Tennant en zijn ontdekt door haar biograaf David Waller, nadat hij was uitgenodigd om de familiepapieren van Tennant door te nemen. “De bundel met brieven en papieren was vijftig jaar lang niet geopend”, zegt de onthutste Waller aan The Guardian. “Het was een fantastische ervaring. Ik nam de documenten door en trof een pakket aan waarop stond: “Brieven van beroemdheden: niet weggooien aub.”
De brieven bevatten correspondentie afkomstig van Oscar Wilde, Henry James, Gladstone en Victor Hugo, evenals een bundel met 24 brieven van de auteur van Madame Bovary, waarin Flaubert Tennant voorzichtig het hof maakt. Van de helft van de brieven was het bestaan niet eerder aan het licht gekomen. Gertrude Tennant ontmoette Flaubert als 22-jarige, toen ze met haar familie de vakantie doorbracht in Trouville in 1842. Later onderhielden ze contact toen de Tennants als expats in Parijs verbleven. Flaubert studeerde er tegen zijn zin rechten, en drong erop aan om bij Tennant poëzie en romantische literatuur te komen lezen. “Ik zou het op prijs stellen de uren te verlengen die ik met jou doorbracht....en de exaltatie en inspiratie van die momenten te herbeleven (...).” Gertrude Tennant, toen nog Collier geheten, wisselde later een passionele kus uit met Flaubert in de Parijse opera, maar hun omgang, aldus de biograaf, is slechts een “amitié amoureuse” gebleven. “Het ziet er niet naar uit dat ze een affaire hebben gehad, maar het was wél meer dan een gewone vriendschap”, zegt Waller. Na het huwelijk van Gertrude met Charles Tennant verwaterde het contact. Maar Flaubert pakte de draad weer op toen hij haar in 1857 een exemplaar van Madame Bovary stuurde, “als hommage aan een ongewijzigde affectie, in herinnering aan het strand van Trouville en onze lange leesbeurten aan het rond punt van de Champs-Elysées.” Tennant, die intussen een ware societydame was geworden, toonde zich niet erg opgezet met Madame Bovary, dat de burgermoraal ten slotte flink op de korrel nam.
Toch laaide de correspondentie, na een nieuw onverwacht bezoek van Tennant aan Flaubert in 1876, weer op en sneden ze diverse literaire kwesties aan. In een latere brief gaf Flaubert toe dat hij “nog elke dag aan haar dacht” en dat hij Tennant “ma jeunesse” bleef noemen. Een aantal van de Flaubertbrieven publiceerde Tennant zelf nog in een bloemlezing uit de brieven van haar beroemde correspondenten. De 12 onbekende brieven heeft biograaf Waller nu uitgebracht in zijn biografie The Magnificent Mrs. Tennant. (DL)

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home