dinsdag 5 mei 2009

Vlaams Fonds voor de Letteren kent 1 miljoen euro aan schrijvers toe

Het Vlaams Fonds voor de Letteren kent in 2009 meer dan 1 miljoen euro toe aan 105 literaire auteurs in de vorm van werkbeurzen voor nieuwe projecten, zo laat de instelling in een persmededeling weten. Elk jaar reikt het fonds werkbeurzen uit aan Vlaamse en Nederlandse schrijvers "om hen toe te laten in alle rust hun creatieve plannen te verwezenlijken". Naargelang het genre dat de auteur beoefent, heeft het fonds vier verschillende adviescommissies om de aanvragen te beoordelen: proza, poëzie & essay, kinder- & jeugdliteratuur en toneelliteratuur. De publicaties en geplande projecten van oeuvre-auteurs die meerdere genres beoefenen, worden door verschillende commissies beoordeeld.
Voor de werkbeursronde 2009 dienden 128 auteurs een ontvankelijke aanvraag in, 7 minder dan in 2008. 105 onder hen ontvangen een beurs, dat is vier op vijf en een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. In totaal kent het fonds 420 eenheden van 2.400 euro toe, goed voor een totaalbedrag van 1.008.000 euro. Een gemiddelde beurs bedraagt 9.600 euro. 22 auteurs vroegen dit jaar voor het eerst een werkbeurs aan. Aan 14 onder hen werd ook een werkbeurs toegekend. 14 van de 105 aanvragers waren Nederlanders. 12 onder hen ontvangen een beurs.
De grootste beurzen gaan naar Peter Verhelst, Paul Claes, Bart Moeyaert, Leonard Nolens, Dirk Van Bastelaere, Carll Cneut en Klaas Verplancke die elk de acht maximale eenheden krijgen – Verhelst zelfs negen. Eind maart kende het fonds al voor meer dan 150.000 euro stripwerkbeurzen toe aan 17 Vlaamse stripauteurs. De instelling stelde onlangs zijn jaarverslag van 2008 voor. Dat is integraal te bekijken op de site. (HC)

Labels: ,

1 Comments:

Blogger stefan boonen said...

Ik wil graag een discussie losweken over de werkbeurzen. Twee vragen. Moet het huidige toekenningssysteem behouden blijven?
Hoe hoog mag een werkbeurs zijn? Zelf zou ik pleiten voor maximum 5 eenheden (eenheid is €2400)

woensdag, mei 06, 2009 9:12:00 p.m.  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home