zaterdag 14 maart 2009

Mechels burgemeester Bart Somers wil literaire kanselredes vervangen door hagenpreken

De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld - foto), die voorzitter is van het Mechels stadsfestival Stadsvisioenen, schrapt de intussen geruchtmakende literaire kanselredes in de Mechelse kerken en wil ze vervangen zien door hagenpreken. "Ik roep de artiesten op om op deze ludieke manier hun artistieke vrijheid in Mechelen te komen uitleven", stelt hij. Dat gebeurt nadat ook Gerrit Komrij en Connie Palmen zich uit het festival hebben teruggetrokken (zie hier), nadat Erwin Mortier zou gewraakt zijn van deelname aan Stadsvisioenen door kardinaal Danneels (zie dit DPM-bericht). Somers betreurt de houding van de woordvoerder van de kardinaal Hans Geybels over het niet weerhouden van Erwin Mortier. Hij sluit zich aan bij het protest van de auteurs en schrijft in een persbericht dat de uitspraken van Geybels "minstens de indruk wekken dat er vanuit het aartsbisdom actieve inmenging heeft plaatsgevonden omtrent de keuze van de kunstenaars, en dat in een culturele programatie die uitgaat van het stadsbestuur."
Als alternatief stelt hij hagenpreken voor op openbare Mechelse plaatsen. De hagenpreken uit de 16e eeuw waren redevoeringen waarbij de hoogmoed van de katholieke kerk op de korrel werd genomen. Als een van de plaatsen stelt hij ironisch genoeg de haag aan de Sint-Romboutskathedraal voor. Maar, aldus Wikipedia, "in de 16e eeuw, waren hagenpreken gericht tegen andere geloofsuitingen. Nu zijn ze bedoeld om grondprincipes van het christendom uit te diepen, die gedragen worden door de hele breedte van de Nederlandse kerken, op zodanige wijze dat er sprake is van een oecumenische laagdrempelige recreatiedienst."
Erwin Mortier is het voorstel van de hagenpreken wel genegen. Intussen blijft er wel gekissebis over de houding van Behoud de Begeerte, dat mee in de organiserende commissie zat voor de kanselredes. Behoud de Begeerte heeft zich na het afzeggen van Palmen en Komrij ook teruggetrokken en lijkt zich nu te willen aansluiten bij het initiatief van Somers, zo blijkt uit berichtgeving in De Morgen en een persbericht van BdB. Organisator Luc Coorevits, die was aangezocht om de kanselredes mee te organiseren, zegt nogmaals dat Mortier nooit op de kandidatenlijst voor de kanselredes heeft gestaan, omdat hij geen zin had in het voorgestelde onderwerp. Coorevits beschuldigt verder ook Geybels van 'manifeste leugens.' Erwin Mortier repliceert dat Coorevits "nog steeds aan het schipperen is" en noemt zijn persbericht "prematuur": "Ik ben bang dat Coorevits hiermee het initiatief van Somers in de wielen rijdt." Hans Geybels, woordvoerder van de kardinaal, zegt in De Morgen van heden dat "het de commissie was die het besluit democratisch heeft genomen. Die bestond uit vertegenwoordigers van het aartsbisdom, de stad Mechelen en Behoud de Begeerte." Hij ontkent dat kardinaal Danneels zelf zijn veto tegen Mortier uitsprak. Erwin Mortier heeft op zijn site intussen een "kort briefje voor Zijne Heiligheid de Kardinaal" geplaatst: Cortomo: Nix aan de Handa. Zie ook deredactie.be en de opiniebijdrage van De Standaard-medewerker Mark Cloostermans, die vindt dat Mortier tegen een dwerg vecht. En: "Als een dancing een deurenbeleid mag hebben, waarom een kerk dan niet?" (DL)

Labels: , ,

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Ik verwacht wel dat Dante wordt uitgenodigd voor de Hagepreken om Canto XIII van de Hel voor te dragen. Vrijheid van meningsuiting!!!

donderdag, maart 19, 2009 11:33:00 a.m.  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home