vrijdag 27 maart 2009

Jeroen Brouwers stelt vloekschrift voor in Mechelen

Jeroen Brouwers stelt vanavond in de Mechelse boekhandel De Zondvloed zijn “vloekschrift” Sisyphus' Bakens voor. In dat polemische pamflet vraag Brouwers zich af of de Prijs der Nederlandse Letteren van de Nederlandse Taalunie werkelijk de meest prestigieuze onderscheiding in het Nederlands taalgebied is. Jeroen Brouwers, die deze prijs in 2007 te beurt viel, meent van niet. Brouwers weigerde de prijs en legt uit waarom. In het persbericht over de toekenning van de Prijs werd Brouwers geprezen omdat hij “in de naoorlogse Nederlandstalige literatuur bakens heeft uitgezet en verzet”. Toen zijn ergernissen rondom deze onderscheiding zich tot een berg hadden opgehoopt, vond de schrijver dat hij "maar weer eens wat bakens moest uit- of verzetten".
Het venijn in Sisyphus’ bakens gaat vooral in de richting van de Nederlandse cultuurminister Ronald Plasterk (PvdA). Hij was het die de door zijn Vlaamse collega Bert Anciaux fervent verdedigde reglementswijziging afblokte en later de memorabele woorden sprak: “Het kan niet zo zijn dat de winnaar van een prijs kan gaan onderhandelen over de hoogte ervan.” Brouwers neemt het Plasterk bijzonder kwalijk dat hijzelf, “de afgescheepte laureaat”, beschuldigd werd van “onderhandelen”. “Vanwege die kwade wil, de starre verbetenheid, die Hollandse neerbuigendheid tegenover Vlamingen en dat jezuïtische Haagse gelieg”, besloot Brouwers de prijs op 22 oktober 2007 te weigeren (en uiteindelijk niet om de hoogte van het bedrag). “Geen zin meer in de komedie waarin ik de hoofdrol heette te vertolken, maar in werkelijkheid werd weggemoffeld in het souffleurshok.” In Sisyphus’ bakens onthult Brouwers dat zijn toespraak voor het Hof zelfs geheel op punt stond en een fonkelnieuw maatpak al rond zijn lijf was gesneden.
Brouwers’ teleurstelling gold niet uitsluitend het geldbedrag van 16.000 euro, dat in geen drie decennia bleek te zijn verhoogd, er was meer dat zijn verontwaardiging en woede opwekte, een boosheid van vele jaren, gegroeid tijdens zijn hele literaire loopbaan. Wat verdient een schrijver eigenlijk, waarom wordt de aanleveraar van de handelswaar (het boek) afgescheept met het geringste percentage van de opbrengst? Wat heeft het literatuurvijandige Nederlandse en Belgische koningshuis met deze "flutprijs" te maken, vraagt de republikein, democraat, antimonarchist Brouwer zich af. Wat voert die Taalunie eigenlijk uit en wat stelt Plasterk voor als minister van Cultuur?
Jeroen Brouwers wordt over deze en andere kwesties geïnterviewd door Johan Vandenbroucke in boekhandel De Zondvloed, O.L.Vrouwestraat 70, Mechelen, vanaf 20 uur. De toegang is gratis. Zie Literatuurplein voor een korte video met Brouwers, die laat zien dat zijn fulminade deels op broodzakken en slagerspapier is neergepend. In De Morgen Uitgelezen stond woensdag een uitgebreide recensie van uw dienaar over Sisyphus' bakens. Ook NRC Boeken en de Volkskrant schreven al korte besprekingen. Zondag wordt Brouwers ook geïnterviewd op het Passa Porta Festival. (HC/DL)

Labels: ,

2 Comments:

Anonymous Wilhelm Deussen said...

En zo maakt de heer Brouwers zich nog belachelijker dan hij al was. Weet u, meneer Brouwers, ik denk niet dat het te maken heeft met uw Vlaamsheid, maar met uw huidskleur die iets te donker is voor de Haagse heren.

vrijdag, maart 27, 2009 12:01:00 p.m.  
Anonymous Victor Crebolder said...

Een eye-opener voor alle wannabe-schrijvers die denken het wel eens even te gaan maken in de schrijverij. Mijn teller staat op drie, een in eigen beheer uitgegeven boek waarvan de royalty's inderdaad alles zijn behalve royaal, en 2 manuscripten waarvan maar weer afwachten is wat de uitgevers er van vinden. Vooral het gemelde van ene Bongers (?) die in zijn 4de boek aankondigde zijn pen aan de wilgen ging hangen vanwege de schamele € 300,- die hij per maand overhield na 3 goed gerecenseerde roman, maar daarmee buiten het bestsellersfestijn bleef.

Dus uitgevers zijn jagers die schieten met hagel, dus er wordt te veel tegen schrijvers aan bemoeid, dus ziet de schrijver te weinig pecunia op zijn banksaldo. Klasse, die Brouwers, heb het artikel onder handbereik liggen. Schrijf rustig verder, dat dan weer wel....

maandag, maart 30, 2009 7:31:00 p.m.  

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een link maken

<< Home