dinsdag 17 februari 2009

Archieven van situationist Guy Debord worden Frans nationaal erfgoed

De Franse staat heeft bij wet verboden dat de archieven van de Franse schrijver en filosoof Guy Debord (1931-1994) Frankrijk zullen verlaten voor een Amerikaanse universiteit, zo schrijft AFP. De Amerikaanse Yale-universiteit had zijn oog laten vallen op het door Debord destijds zelf geordende geheel, dat na zijn zelfmoord in 1994 werd beheerd door zijn weduwe Alice Debord, én had een verzoek geformuleerd om de papieren te verwerven. Het betrokken fonds omvat zowat de integrale archieven van Debord, waaronder het manuscript van zijn La societé du spectacle (1967), een van de sleutelteksten van de Situationistische beweging waarin Debord uitgesproken kritiek op de illusies van de westerse kapitalistische samenleving formuleerde en grote invloed uitoefende op de ideologen van mei 1968.
"Alice Debord wil nu dat het archief in zijn integraliteit én op een plek wordt geconserveerd, zodat het zo snel mogelijk ter beschikking kan komen van onderzoekers", zo onderstreepte boekhandelaar Benoît Forgeot, die het archief inventariseerde. De zaak werd ter harte genomen door het Ministerie van Cultuur, waarna de Franse Commission consultative des trésors nationaux een negatief advies uitbracht over de overdracht naar het buitenland van het archief, omdat het "om een uniek geheel gaat voor de studie van het ontstaan van het oeuvre van Debord, een van de belangrijkste hedendaagse denkers in de ideeëngeschiedenis van de tweede helft van de 20ste eeuw." Dat advies werd opgevolgd door het ministerie dat de in een arrest het 'exportcertificaat' weigerde. De Franse staat krijgt nu dertig maanden de tijd om een overeenkomst af te sluiten met de weduwe van Debord om het fonds te verwerven, waarna de archieven als 'trésor national' zullen worden beschouwd en de afdeling manuscripten van de Bibliothèque Nationale de France zullen vervoegen. Zie dit lezenswaardige artikel over de denkbeelden van Guy Debord in De Groene Amsterdammer. Op notbored.org staan bijzonder veel teksten te lezen van Debord. (DL)

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home