donderdag 15 januari 2009

Literaire tijdschriften Yang en Freespace Nieuw Zuid fusioneren tot nY

Ook in de Vlaamse literaire tijdschriftenwereld zijn er flinke verschuivingen op til. Het gereputeerde tijdschrift Yang, door opponenten vaak omschreven als bastion van doctrinair postmodern denken, houdt er na 45 jaar mee op en gaat fuseren met Freespace Nieuw Zuid, het literair-kritische tijdschrift dat Dirk van Bastelaere en Erik Spinoy in 1999 oprichtten. Onder de nieuwe roepnaam nY wordt dit voorjaar een volledig nieuw project in het leven geroepen. "Eigenlijk gaat het om een doorstart", zegt Piet Joostens van Yang. "Al een tijdje zochten de redacties van beide tijdschriften toenadering omdat bleek dat we in feite met dezelfde dingen bezig waren. In de loop van de voorbije maanden is alles in een stroomversnelling gekomen." nY krijgt als baseline "tijdschrift voor literatuurkritiek en amusement" en gaat zich zowel op papier als op het internet profileren. De naam kan op verschillende manieren gelezen worden, staat in Scandinavische talen voor "nieuw" maar heeft ook iets "affirmatiefs en juichends", aldus Joostens. Joostens zegt dat "de klemtoon blijft liggen op een kritische benadering van literatuur", maar dat ook andere kunsttakken aan bod zullen komen. "Een cd-recensie sluiten we niet uit." De abonnees - voor Yang zo'n 450-tal - worden verzocht over te gaan naar het nieuwe blad, de redacties worden herschikt, maar Dirk van Bastelaere zou volgens Joostens niet in de kernredactie plaatsnemen. Marc Reugebrink wordt redactiesecretaris van het nieuwe blad, een functie die hij ook al bij Yang bekleedde.
Yang startte in 1963 in kringen rond de toenmalige Gentse Normaalschool en opereerde door de jaren heen vooral vanuit Gent. Lange tijd fungeerde het als knus onderkomen voor de nieuw-realistische poëzie. Vanaf eind jaren tachtig trok het blad uitdrukkelijk de kaart van de avant-garde en werd het ook een "literair strijd-schrift": het postmoderne denken werd er vanuit alle windstreken verkend, wat soms tot zwaarwichtige artikelen voor de incrowd leidde. Wat vindt Joostens de belangrijkste realisaties van Yang? "Zeker is dat we altijd een denktank en intellectuele ruimte zijn geweest waar het debat voorop stond. Denk ook aan de weerslag van spraakmakende teksten van Frank van de Veire en Geert Buelens, die een tijdlang in de redactie zat. En we hebben als eerste vertalingen van Dave Eggers gebracht. De thematische aandacht voor buitenlandse literatuur is altijd groot geweest." Yang komt binnenkort met een slotnummer, Freespace Nieuw Zuid sloot de boeken al met een stevig nummer over literaire prijzen. Eind april verrijst nY dan uit de nog smeulende as, met een feest(je) in de Gentse Vooruit. (DL)

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home