donderdag 4 december 2008

Literair tijdschrift 'Raster' houdt op te bestaan

Het literaire tijdschrift Raster, opgericht in 1967, zet een punt achter zijn werkzaamheden, zo meldt NRC Boeken. Al geruime tijd circuleerden geruchten over het einde van het tijdschrift dat lange tijd mee een gezichtsbepalende rol speelde in het Nederlandse literaire landschap en heel wat voorheen in de Lage Landen onbekende internationale auteurs introduceerde. Het blad kreeg steevast goede beoordelingen van het literaire productiefonds, dat voor de subsidiëring zorgde. Maar de abonnees wilden niet echt meer mee. "We overwogen drie, vier jaar geleden al om te stoppen,” zegt redacteur Jacq. Vogelaar in NRC, „maar we hadden toen nog veel plannen die we niet wilden laten liggen. Nu is het mooi geweest. Het blad wordt al jaren door dezelfde mensen gemaakt. Die willen op een gegeven moment voorrang geven aan hun eigen werk.”
Het blad was sinds enige tijd ondergebracht bij uitgeverij De Bezige Bij. Directeur Robbert Ammerlaan zegt over de stopzetting: "Ik heb bewondering voor de wijze waarop het blad jarenlang is gemaakt en de uitgesproken hoge gemiddelde kwaliteit.”
Raster, dat zichzelf omschreef als 'tijdschrift in boekvorm', werkte bijna steeds met themanummers waarin onorthodoxe onderwerpen werden aangesneden. Het blad, opgericht door H.C. Ten Berge, besteedde veel aandacht aan auteurs als Roland Barthes, Samuel Beckett, Julio Cortázar, Carlo Emilio Gadda, Danilo Kiš, Stefan Themerson of Georges Perec. Nederlandse schrijvers als Hans Faverey, Kees ’t Hart, Tonnus Oosterhoff en Cyrille Offermans maakten er hun debuut.
Een paar jaar geleden verscheen een lijvige bloemlezing uit honderd Raster-nummers, waaruit bleek hoe inventief soms te werk werd gegaan. Af en toe werd de term Raster-proza door literaire critici ook in pejoratieve zin gebruikt, als scheldnaam voor complex doorwrocht proza dat de lezer tegen de haren in streek. De redactie van Raster bestond onder meer uit Bernlef, Willem van Toorn, Hans Tentije, K. Michel, Nicolaas Matsier en Marjoleine de Vos. Het laatste nummer van Raster verschijnt in februari, met als titel Het einde, en gaat vergezeld van een bibliografie. Eerder raakte ook al bekend dat Bunker Hill ermee stopt, een tijdschrift van Thomas Rap, een imprint van de Bezige Bij. "De Bezige Bij hoopt in de loop van volgend jaar een plan voor een nieuw literair tijdschrift te presenteren", zo meldt NRC nog. Zie deze doorlichting van Raster uit 2005 in 8weekly.
Ook in Vlaanderen zijn het geen glorieuze tijden voor cultuur- en literaire tijdschriften: deze week verscheen het laatste nummer van het cultuurtijdschrift Muziek en Woord en dit jaar gooide ook NVT & Gierik na 100 nummers de handdoek in de ring. (DL)

Labels: , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home