dinsdag 18 november 2008

Evangeliarum Munsterbilzen toch niet geveild

Het Evangeliarium uit Munsterbilzen wordt dan toch niet verkocht, zo laat de Vlaamse jezuïetenorde bij monde van overste Jan Koenot weten. Het negende-eeuwse manuscript zou begin december verkocht worden op een veiling in het Londense Sotheby's maar het unieke boek is teruggetrokken. Er ontstond ophef over de mogelijke transactie omdat het in Augsburg geschreven manuscript een van de oudste Nederlandse zinnen bevat. De Oudnederlands-Latijnse zin dateert van de twaalfde eeuw en luidt: "Tesi samanunga was edele unde scona" of "wat een edele en schone verzameling (kloostergemeenschap)". De zin zou enkele decennia later (rond 1130) geschreven zijn dan de officieel eerste Nederlandse zin: „Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hi(c) anda thu.” Het Evangeliarium bevat ook de Ordo Stellae, een driekoningenspel, het oudste toneelspel uit de Nederlanden. Taalkundigen protesteerden tegen de verkoop bij minister van Cultuur Bert Anciaux en verschillende instanties waren al begonnen met het inzamelen van geld om te voorkomen dat het evangelarium naar het buitenland zou verdwijnen. Volgens Jan Koenot zijn de onderhandelingen met Sotheby’s stopgezet, zo zei hij aan de NRC: "De provinciale oversten van de Zuid-Belgische en van de Vlaamse jezuïeten – onder wier bevoegdheid het werk van de Bollandisten valt – wensen niet dat het manuscript verkocht wordt." (HC)

Labels: , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home