vrijdag 19 september 2008

Graf van dichter Federico Garcia Lorca wordt geopend

Een Spaanse hoge rechtbank heeft beslist dat het massagraf, waar vermoedelijk de Spaanse avantgardistische auteur Federico Garcia Lorca (1898-1936) is begraven, moet worden opengemaakt, zo melden diverse media waaronder TV5 en ThinkSpain. De familie van Garcia Lorca verzet zich niet langer tegen de beslissing. Lorca is samen met drie andere mannen begraven in een ravijn aan de oever van de opgedroogde Viznarrivier, vlakbij Grenada, nadat hij samen met hen in de vroege morgen van 19 augustus 1936 werd gefusilleerd door de franquisten. Nabestaanden van de onderwijzer Diascoro Galindo én van de republikeinse soldaat Francisco Galadi hadden erop aangedrongen dat het graf zou worden geopend, teneinde te verifiëren of het wel degelijk het stoffelijk overschot van hun familie bevat en hadden in die zin een verzoekschrift ingediend bij een rechter, met steun van een organisatie die zich bekommert om de slachtoffers van het franquisme. In Spanje worden nog steeds inlichtingen verzameld over duizenden verdwenen personen tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) en tijdens de Francoperiode (1939-1975).
"We verhinderen het niet. We stellen er prijs op dat dit niet zou gebeuren, maar we respecteren toch de wil van de andere betrokken partijen", zo verklaarde Laura Garcia Lorca, nicht van de dichter, in El Pais. De familie Lorca zegt dat de terughoudendheid deels ingegeven is door de vrees dat de grafopening "tot een spektakel" zou uitgroeien. "Als het graf wordt opengemaakt, moet dat gebeuren met veel respect én in besloten kring", aldus nog Laura Garcia Lorca.
Ze wees er nog op dat de stoffelijke overschotten van 1.000 à 3.000 slachtoffers van franquistische troepen zich vlak bij de plek bevinden waar Lorca begraven ligt en dat er geen reden is om een bijzondere plaats te reserveren voor de dichter. "Ze zijn allen het slachtoffer geworden van eenzelfde gruwelijke en wilde moordpartij. De ravijn is Lorca's definitief graf [...] we willen dat zo houden." (DL)

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home