dinsdag 2 september 2008

Gouden Uil zet zijn jury integraal aan de dijk

Wat in de wandelgangen al een hele tijd gonsde, krijgt vandaag bevestiging in De Morgen. De Gouden Uil Literatuurprijs heeft zijn integrale jury met inbegrip van voorzitster en Radio 1-figuur Ruth Joos aan de dijk gezet en gaat ze vervangen door een nieuwe. De organisatoren en het bestuur van de Gouden Uil schijnen te opteren voor een "tabula rasa", een aantal juryleden moest zonder opgave van redenen vernemen dat ze niet meer welkom waren als jurylid. In de jury vorig jaar zetelden Dirk-Jan Arensman, Bert Bultinck, Julie De Mul, Nele Hendrickx (later vervangen door Annelies Beck, omdat Hendrickx voor uitgeverij De Geus ging werken) en voorzitster Ruth Joos. Zij verliezen elk hun zitje. Zo kreeg freelance HUMO-recensente Julie De Mul van organisator Verstappen te horen dat het bestuur “voor nieuwe mensen gaat.” In De Morgen zegt De Mul: “Verstappen heeft me gezegd dat men tabula rasa wil maken.” De reden kent ze niet.
Organisator Marc Verstappen van Villanella gewaagt dat het bestuur (met vertegenwoordigers van initiatiefnemers/sponsors Standaard Boekhandel, VRT en HUMO) de prijs wil hervormen “volgens dezelfde logica die aan de basis lag van de hervormingen 9 jaar geleden.” Destijds werd gepoogd de prijs publieksvriendelijker te maken en werden de aparte onderscheidingen voor non-fictie en poëzie stopgezet. Er werd toen een publieksprijs in het leven geroepen en de non-fictie werd onderdeel van de gewone prijs. De namen van de nieuwe juryleden en het waarom van de nieuwe hervorming worden woensdag bekendgemaakt en toegelicht in een persbericht.
Eerder al ontstond ophef toen de organisatoren hun reglement besloten te wijzigen en beperkingen oplegden inzake het aantal inzendingen omdat de jury de grote hoeveelheid niet meer zou kunnen behappen (zie onze eerdere DPM-berichten hier, daar en ook hier). Duidelijk is nu dat de (voormalige) jury hierover niet geconsulteerd werd. Uitgevers lapten het reglement echter aan hun laars en zenden toch alles in. Hoe daarop zal gereageerd worden, is ook nog niet bekend. Algemeen wordt er van uitgegaan dat het nieuwe reglement gevestigde waarden wil bevoordelen. Verder raakte bekend dat van de complete outsiderlaureaat 2008 Het grote uitstel van Marc Reugebrink 'slechts' 7.500 exemplaren zijn verkocht, een eerder laag cijfer voor een Gouden Uilwinnaar. Allicht doet publieksprijswinaar 2008 Jeroen Brouwers en Datumloze dagen het stukken beter. In 2007 kreeg Arnon Grunberg de Gouden Uil voor Tirza, het jaar daarvoor Henk van Woerden met Ultramarijn. Telkens ook valt op hoezeer in die jaren de laureaten van de publieksprijs verkoopsmatig aansloegen, zoals Stefan Brijs (De engelenmaker) én Dimitri Verhulst (De helaasheid der dingen). (DL)

Labels: , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home