dinsdag 22 juli 2008

Carlo Van Baelen (VFL): 'Fusie Vlaamse en Nederlandse letterenfondsen onrealistisch'

De directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren Carlo Van Baelen plaatst in Boekblad ernstige vraagtekens bij het voorstel van Vlaams Cultuurminister Bert Anciaux om de Vlaamse en Nederlandse letterfondsen te laten fuseren (zie ons bericht van 18.7.08). Volgens Anciaux zou dat nochtans de internationale uitstraling van de Nederlandse letteren vooruit helpen. Hij is van oordeel dat die immers achterblijft bij wat er op het vlak van muziek, dans en theater bereikt wordt.
Carlo van Baelen verklaart zich niet akkoord met deze premisse. "Niemand heeft het in het buitenland over Nederlandstalig theater. Men beoordeelt het Vlaamse en Nederlandse theater op hun afzonderlijke merites; ze komen helemaal niet naar buiten als één geheel. De muziek en de dans evenmin. Net zomin koopt een buitenlandse uitgever de rechten op een boek omdat het Nederlands of Vlaams of Nederlandstalig is, maar omdat het potentieel heeft. Al die vertalingen lopen misschien minder in het oog dan de aanwezigheid van Het Toneelhuis op het theaterfestival van Avignon, maar ze zijn er wel." Van Baelen benadrukt dat het vertalingenmodel van het VFL werkt.
Anciaux' proefballonnetje dat vóór eind 2009 de fondsen zouden kunnen samensmelten is onrealistisch, aldus Van Baelen. "Stel dat de Nederlandse fondsen zouden besluiten om te fuseren, dan nog zijn we minimaal twee jaar verder voor dat ook realiteit wordt." Bovendien vermoedt Van Baelen dat er talloze beleidshindernissen zijn én zijn in de praktijk ook de Nederlandse en Vlaamse boekenmarkten te disparaat. En voegt Van Baelen er waarschuwend aan toe: "Als je desondanks de letterenfondsen laat fuseren, zal de kleinste partner verzwakken. De Vlaamse literatuur zal daar niet sterker van worden."
Van Baelen spreekt ook de uitspraken tegen van Dorian van der Brempt, directeur van het Vlaams-Nederlands huis deBuren, die in Knack beweerde dat het VFL niet met Nederland wil samenwerken. "Dat klopt absoluut niet. Wij doen zo veel dingen samen met Nederland: verschillende beurzen, de uitgave van Ten Books, de Nieuwsbrief Letteren, een gemeenschappelijke vertalingendatabank..." (DL)

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home