dinsdag 29 juli 2008

Hoog oplopende rel over rehabilitatie van Dante in Firenze

In de stad Firenze is een hevige rel uitgebroken omtrent een eerbetoon en rehabilitatie van de beroemde dichter Dante Alighieri (1265-1321). Een plaatselijke aristocraat, die een directe nazaat is van de grootste Italiaanse dichter, heeft gezegd dat hij een ceremonie zal boycotten waarin hij het eerbetoon van de stad Firenze zou krijgen, in naam van Dante, zo schrijft The Guardian. Met de plechtigheid wilde Firenze, de geboortestad van Dante, na 700 jaar eindelijk de wonden helen omtrent de schrijver van La Divina Commedia. Dante vluchtte immers weg uit zijn geboortestad in 1302 nadat hij er veroordeeld was voor fraude en afpersing, na een staatsgreep door zijn politieke tegenstanders de Zwarte Welfen, die hem verbanden.
Firenze zou bij wijze van wiedergutmachung daarom de gouden florijn aanbieden aan de graaf Pieralvise Serego Alighieri, maar die is nu van oordeel dat het Florentijnse stadsbestuur niet genoeg berouw toont ten aanzien van het tegenover Dante begane onrecht.
Tijdens een zitting van de culturele commissie van de stad, waarin het uitwijzingsorder ten aanzien van Dante zou worden geannuleerd, raakten de gemoederen danig verhit. Vijf raadsleden stemden tegen de annulatie, anderen bleven moedwillig weg.
Volgens graaf Pieralvise was het dus "allesbehalve een collectief mea culpa en een symbolisch einde aan Dante's verbanning. [..] Ik kon wel wenen toen ik de commentaren las van sommige raadsleden", zo voegde hij eraan toe.
De hele kwestie heeft ook een politiek karakter. Het eerherstel was een initiatief van twee raadsleden van Silvio Berlusconi Forza Italia, wat meteen weerstand opriep van communistische partijen. Nicola Rotondaro van de communisten zei dat Dante de stad Florence niet nodig heeft om gerehabiliteerd te worden. "Indien hij ter dood was veroordeeld, zouden we dan zijn verrijzenis vragen?", zo zei hij schamper.
De graaf blijft ontroostbaar en vindt dat het zoiets is "alsof Stratford-upon-Avon ruziet over een herdenking van Shakespeare." Dante bracht een groot deel van zijn exil door in Verona en overleed in Ravenna, waar hij ook werd begraven. Het stadsbestuur van Florence beijvert zich ook al een hele tijd tevergeefs om de stoffelijke resten van Dante weer in het bezit te krijgen. (DL)

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home