woensdag 21 mei 2008

Protest tegen afbraak geboortehuis Gerard Walschap

Er rijst protest op tegen de sloop van het geboortehuis van de Vlaamse schrijver Gerard Walschap (1898-1998), die binnenkort zou plaatsvinden, nadat het gemeentebestuur van Londerzeel een sloopvergunning aan de eigenaars afleverde (zie ons bericht van vrijdag jl.). De PEN Club Vlaanderen, de Vlaamse Auteursvereniging en het Louis Paul Boongenootschap trekt in een open en lichtjes pathetische brief aan de pers fel van leer tegen de beslissing.
Het pand in het centrum van de deelgemeente Sint-Jozef is al geruime tijd in lamentabele staat en staat al zeven jaar onbewoond. Ook als er een nieuw gebouw komt, moet de gedenkplaat of een verwijzing naar de schrijver blijven, zo meldde het stadsbestuur.
"Met verbazing die al gauw overging in verbijstering hebben wij vernomen dat de gemeente Londerzeel vast van plan is om het geboortehuis van Gerard Walschap met de grond gelijk te maken", zo reageren Geert van Istendael en Koen Stassijns namens de verenigingen. "De afbraak zou het dorpsgezicht in Londerzeel-Sint-Jozef zeer ten goede komen, zo luidt de argumentatie. Wel wil men denken aan een kleine bibliotheek en een buurtcafé en men wil ook in het nieuwe gebouw naar de schrijver verwijzen. Wij zijn natuurlijk altijd verheugd als een dorp of een stad een nieuwe bibliotheek, hoe klein ook, wil openen. [...] We zijn geen zure puriteinen die vinden dat caféleven en cultuurleven niet kunnen samengaan. [..] Want dankzij Gerard Walschap is voor een breed publiek de Londerzeelse volksmens van vroeger ook vandaag en morgen springlevend en krachtig en vol levensvreugde en humor."
Maar: "Hoe is het toch mogelijk dat een gemeentebestuur zo geheel géén consideratie vertoont voor het allerbeste dat uit die gemeente voortkwam?", vervolgt het persbericht, met een verwijzing naar de eer die belangrijke schrijvers in binnen- en buitenland vaak wél krijgen en de manier waarop daar geboortehuizen worden beschermd. "Wij zijn niet alleen verbijsterd, wij zijn ook diep teleurgesteld. Blijkbaar laat het literaire patrimonium een gemeentebestuur in Vlaanderen ijskoud. [...] Heeft Vlaanderen dan niet gevochten, op een waardige, democratische manier, tientallen jaren lang, gevochten om de elementairste rechten te verwerven voor zijn taal?" En nu die taal vanzelfsprekend is, nu Vlaanderen een zelfstandig gewest, een zelfbewuste gemeenschap is, nu wil een Vlaams gemeentebestuur het patrimonium van die taal op zijn grondgebied afbreken. Overspannen nationalisme is altijd uit den boze, maar enige daadwerkelijke trots op een van onze grootste schrijvers kunnen we zeer wel gebruiken."
Van Istendael en Stassijns vragen nu aan de Minister van Cultuur of hij in overleg met de gemeente Londerzeel, niet kan overwegen het geboortehuis van Gerard Walschap aan te kopen. "Dat kan niet veel geld kosten, nietwaar, aangezien het zo vreselijk vervallen is. Werkelijk, U mag niet toestaan dat het geboortehuis van Gerard Walschap zomaar tot puin wordt gebeukt", zo luidt de bede.
De gemeente Londerzeel eert Walschap tweejaarlijks met de Gerard Walschapprijs voor proza. (DL)

Labels: , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home