dinsdag 15 april 2008

Eerste leerstoel boek.be over digitalisering boekenvak

Op 23 april, Wereldddag van het Boek, organiseren de Vlaamse boekenvakorganisatie Boek.be en de Universiteit Antwerpen hun eerste leerstoel Boek.be. Het moet een jaarlijkse conferentie worden rond een actueel thema in het boekenvak. Een aantal sprekers bekijken dit jaar de groeiende digitalisering van het boek vanuit diverse perspectieven: ‘Uitgeverij, boekhandel en bibliotheek in de digitale wereld: partners of opponenten?’ is dan ook de titel van de eerste leerstoel. Geert Joris, directeur van Boek.be zal er onder meer over de plannen van een Vlaams digitaal depot spreken. Een en ander was vorig jaar in algemene lijnen al aangekondigd, zie ook ons eerder bericht en past binnen “de vraag van het Vlaamse boekenvak naar een verdere professionalisering van zijn medewerkers”. Het volledige programma van de conferentie staat bij de Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen.
Zowel Boek.be als de Universiteit Antwerpen zijn overigens van oordeel dat studie en onderzoek rond de boekensector meer aandacht verdienen. De leerstoel is ook het resultaat van een groeiende samenwerking op verschillende terreinen. Enkele jaren geleden werd aan de UA de lessenreeks 'Introductie tot het Boekenvak' opgestart in het kader van de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap. Momenteel loopt er ook een onderzoek rond het koop-, leen- en leesgedrag in het Stadsgewest Antwerpen. (DL/HC - tekening Stefan Verwey)

Labels: , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home