vrijdag 4 april 2008

Duizend Nederlandse en Vlaamse sleutelteksten online in digitale 'basisbibliotheek'

De Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren heeft in Leiden de 1000 sleutelteksten uit de Nederlandse en Vlaamse cultuurgeschiedenis bekendgemaakt. Ze zullen op termijn voor iedereen online raadpleegbaar zijn. 600 teksten zijn reeds online geplaatst, de rest volgt in de loop van het jaar. De teksten werden geselecteerd door een commissie onder leiding van Paul Schnabel. Criteria waren onder meer "representativiteit, belang en spraakmakendheid". De tekstgenres zijn heel divers: zowel romans, proefschriften, pamfletten, bijbelvertalingen, bakerrijmen, memoires maar ook kinderboeken, vlugschriften, dagboeken, brieven enz. kwamen in aanmerking. De commissie zou eerst enkel "meesterwerken" selecteren, maar dat is later bijgestuurd tot ‘sleutelteksten', omdat de commissie dat "een veel handzamer begrip" acht "om de veelzijdigheid en meerstemmigheid van de Nederlandstalige cultuur te laten zien." Toch zijn nogal wat klassieke teksten voorradig: Max Havelaar, Van den vos Reynaerde, Herfsttij der Middeleeuwen en Het achterhuis. Maar de 'basisbibliotheek' bevat bijvoorbeeld ook de memoires van Wilfried Martens en Leo Tindemans, teksten van wetenschapper Gerard T'Hooft en ook Renaat Braems Het lelijkste land ter wereld en de Masereelbiografie van Joris van Parys. Zowat 70 procent van de teksten zijn afkomstig van Noord-Nederlandse auteurs, iets meer dan 20 procent is geschreven door Vlaamse auteurs. Binnen drie jaar wordt bekeken of de keuze valabel was en of er bijsturingen moeten gebeuren. De primaire bronnen uit de Lage Landen zijn te raadplegen via http://www.dbnl.org/basisbibliotheek/index.php. NRC-Handelsblad wijdt vrijdag een hele bijlage aan de 'basisbibliotheek', met alle duizend titels. Zie ook Boekblad en Ons Erfdeel.

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home