dinsdag 11 maart 2008

Vrouwelijke auteurs doorbreken moeizaam mannenhegemonie in de Nederlandse letteren

Dat de Nederlandse literaire wereld lange tijd een mannenbastion was, wekt niet echt verwondering. En hoewel het aantal vrouwen in het literaire veld stilaan toeneemt, is hun percentage nog steeds tot een kwart beperkt. Zo concludeert Lenny Vos in haar proefschrift Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse Nederlandse literaire veld, waarmee ze vorige week aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde. Uit haar onderzoek blijkt dat in de jaren zeventig en tachtig de mannelijke hegemonie in de letteren langzaam afbrokkelt. Maar: "Pas sinds de jaren negentig is daadwerkelijk sprake van een inhaalslag." Eind jaren negentig is 35 procent van de auteurs van het vrouwelijke geslacht. Vos vindt dat behoorlijk laat, zeker als je de emancipatiebewegingen in rekening brengt. Bovendien toonde een TNS/NIPO-enquête aan “dat meer dan de helft van de mensen die voor hun hobby schrijven, van het vrouwelijke geslacht is. Blijkbaar is voor vrouwen de drempel hoger om hun werk te publiceren en er hun beroep van te maken”, zo meent Vos. Ze merkte ook dat vrouwen bij de grote literaire uitgeverijen veel moeizamer aan de bak komen. Hun percentage was in 1997 slechts 12 procent. Vos peilde ten slotte naar het aantal vrouwen dat in literaire bladen publiceert. Verrassend genoeg blijkt dat in de jaren tachtig vrouwen er verhoudingsgewijs evenveel publiceren als mannen én in de jaren negentig zelfs vaker. Maar er is een flink voorbehoud. Bij de bladen die als literaire filters fungeren, komen ze er niet zomaar in: "Al zie je ook hier, net als bij uitgeverijen, dat bij de meest gezaghebbende tijdschriften als De Gids en De Revisor het percentage vrouwen een stuk lager ligt dan bij de overige bladen." Zit er dan toch grond van waarheid in titels van boeken als Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk en Vrouwen die schrijven leven gevaarlijk? [schilderij: René Magritte, La Lectrice Soumise, Musée Centre Pompidou]

Labels:

0 Comments:

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een link maken

<< Home