vrijdag 7 maart 2008

Onbekende teksten en verhalen van Arthur Miller opgedoken

Er zijn nooit eerder gepubliceerde verhalen en romans opgedoken van de Amerikaanse schrijver Arthur Miller (1915-2005), auteur van onder meer het beroemde toneelstuk Death of a Salesman (1949), zo meldt The Times.
Opvallend is dat in de handgeschreven en getypte pagina's felle aanvallen schuilen op de onrechtvaardigheden van het Amerikaanse racisme, lang voor de civil rights movement zich de zaak aantrok. Ook komen er personages in voor die geënt zijn op Mary Slattery, Millers eerste vrouw die hij later in de steek zou laten voor Marilyn Monroe. De teksten dateren uit de periode voor Miller het moreel deficit van de Amerikaanse droom aan de kaak stelde in Death of a Salesman en The Crucible. De teksten bevonden zich in een aantal dozen met documenten die Miller kort voor zijn dood beschikbaar stelde aan vorser en Millerkenner Christopher Bigsby. Voordien had niemand er ooit inzage in gekregen. Miller stond bepaald argwanend ten opzichte van biografen die zijn levensverhaal dissecteerden en met 'gossip' kwamen aandraven om zijn toneelstukken te verklaren. Maar zijn respect voor Bigsby was dusdanig groot dat hij hem telkens kopies stuurde van zijn stukken, zodat hij die kritisch kon analyseren. Bigsby werkt aan een biografie van Miller die in november onder de titel Arthur Miller: The Definitive Biography zal verschijnen.
De nu boven water gekomen werken, twee romans uit de jaren veertig en vijftig en vijf kortverhalen geschreven tussen 1938 en de vroege jaren veertig, werden destijds geweigerd door allerlei tijdschriften. Het zelfvertrouwen van Miller, die net de universiteit in Michigan had verlaten, kreeg een ferme deuk. Sommige passages waren nogal expliciet, de seksuele inhoud bleek nog zeer gevoelig te liggen.
Een van de verhalen met de titel Schleifer uit 1940 geeft overigens een duidelijke voorafschaduwing van Death of a Salesman, dat negen jaar later zou verschijnen. Het gaat over de 49-jarige falende zakenman Albert die zelfmoord pleegt, net als Willy Loman in Death of a Salesman, waarvoor Miller de Pulitzer Prize kreeg.
Professor Bigsby, stichter en directeur van het Arthur Miller Centre for American Studies aan de universiteit van East Anglia, keek op van het stream-of-consciousness proza in dit verhaal. "Miller schreef experimenteel proza in het begin van zijn schrijversloopbaan", zo zegt hij.
In een andere roman over racisme, afgebroken na 180 pagina's, toont Miller zich bijzonder bezorgd over de relaties tussen blank en zwart. "We kenden zijn belangstelling voor kwesties als antisemitisme, maar ik kijk ervan op hoe begaan hij was met rassenrelaties."
Intussen blijft het copyright van het ongepubliceerde materiaal bij Millers familie. Bigsby vermoedt echter niet dat Miller bezwaar zou hebben gemaakt tegen publicatie, maar denkt dat hij misschien wel een aantal herkenbare passages over zijn eerste huwelijk en privéleven zou hebben geschrapt. Het nieuws van de ontdekking van de verhalen werd wereldkundig gemaakt bij de voorstelling van een toneelstuk van Miller The Man Who Had All the Luck in Londen. [foto Arthur Miller en Marilyn Monroe]

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home