zondag 23 maart 2008

Nederlandse stations beraden zich over bibliotheekvoorzieningen

Een aantal stations in Zuid-Holland zal binnen een paar jaar mogelijk voorzien worden van een kleine bibliotheek. De provincies Noord- en Zuid-Holland en de bibliotheekorganisatie Probiblio zijn in overleg gegaan met de Nederlandse Spoorwegen over ruimtes en er wordt op 8 april ook een studiedag georganiseerd voor "bibliotheekdirecties die het warm krijgen van het idee van bibliotheken in stations". In eerste instantie zou het gaan om de stations van Gouda, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Zoetermeer. In Dordrecht zou het idee het verst gevorderd zijn. "Bibliotheken op stations zijn onder meer interessant vanwege de oververtegenwoordiging van hoger opgeleide veellezers. Omdat deze mensen vaak lange werkdagen maken en ook in hun vrije tijd druk zijn, is het aannemelijk dat velen van hen momenteel geen gebruik maken van de bibliotheek. Een kleine steekproef die ProBiblio heeft gehouden geeft de indruk dat er belangstelling is om weer van de bibliotheek gebruik te maken als deze op het station een vestiging heeft", aldus Probiblio. Ook de NS, die een band heeft met lezen, getuige de samenwerking met het CPNB, is vragende partij. Zie meer details van de studiedag hier.

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home