donderdag 6 maart 2008

Correspondentie tussen Gerard Reve en W.F. Hermans in boekvorm verschenen

De briefwisseling tussen de Nederlandse schrijvers Willem Frederik Hermans en Gerard Reve is vandaag in boekvorm verschenen. 'Verscheur deze Brief! Ik vertel veel te veel' (uitgeverij De Bezige Bij ) bestrijkt de correspondentie uit de periode 1948-1987 tussen beide coryfeeën. Het is vooral in de jaren veertig en vijftig dat de briefwisseling intens en openhartig was.
W.F. Hermansbiograaf Willem Otterspeer vond de brieven in het archief van Hermans. "Het is voor het eerst dat de briefwisseling tussen twee van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw wordt gepubliceerd", aldus de aankondiging. De familie Hermans en Reves vroegere levenspartner Joop Schafthuizen hebben het fiat gegeven voor de publicatie. Vorig jaar al waren er uittreksels te lezen in het eerste nummer van het tijdschrift Hollands Diep. Aanvankelijk bevat de correspondentie vurige discussies over het schrijven en over het culturele klimaat in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Ze stond "in het teken van groeiend literair zelfvertrouwen, gevoelens van miskenning en een grondige afkeer van het artistieke klimaat in het naoorlogse Nederland". Na wederzijdse diepe bewondering én het plan om samen een roman te schrijven komt er een afkoeling in de gedachtenwisselingen. In 1959 stuurt Hermans aan op een breuk, iets waar hij een patent op had. ,,Hoe onbegrensd mijn medelijden ook moge wezen, mijn tijd is niet onbegrensd'', schreef Hermans aan Reve. ,,Daarom is in ongenade laten vallen wel het meest geschikte middel om van het gezeur af te komen. Dit overkomt jou dus bij dezen.'' Reve ondernam nog pogingen om de draad met Hermans weer op te nemen, maar Hermans hield de boot af. Vanaf 1987 beantwoordt Hermans de brieven van Reve niet meer. "Beide auteurs bestookten elkaar in geschriften en in interviews met schimpscheuten, maar ze lieten ook steeds blijken respect te hebben voor elkaars - in ieder geval vroege - werk'', zo concluderen de biografen. De brieven zijn door Willem Otterspeer en Nop Maas, die op zijn beurt aan een biografie van Gerard Reve werkt, ingeleid en becommentarieerd. Zie onder meer De Volkskrant en NRC

Labels:

0 Comments:

Een reactie plaatsen

Links to this post:

Een link maken

<< Home