vrijdag 8 februari 2008

Prix Goncourtjury gaat tachtigjarigen uit zijn rangen verbannen

De Franse Académie Goncourt, die sinds 1903 jaarlijks de fameuze Prix Goncourt toekent, heeft na lang palaveren een leeftijdslimiet gesteld aan haar juryleden. Toekomstige leden mogen binnenkort niet ouder dan 80 jaar zijn, zo meldt France 2. De Goncourtjury kampt allang met een hoog grijs imago.
De beslissing werd bij unanimiteit genomen, maar heeft in eerste instantie wél geen weerslag op de huidige Goncourtjury, waarvan vier leden krasse tachtigers zijn: de schrijver Michel Tournier (83) en Jorge Semprun (84), Robert Sabatier (84), en voorzitster Edmonde Charles-Roux, die met haar 87 jaar meteen de ouderdomsdeken is. Zij mogen blijven zetelen. Twee andere leden, Daniel Boulanger (85) en de invloedrijke François Nourissier (80), namen onlangs vrijwillig ontslag uit de Académie. Als erelid mogen ze nog wél deelnemen aan de beraadslagingen in het Parijse restaurant Drouant, maar hebben ze geen stemrecht meer. De voorzitster Edmonde Charles-Roux overweegt wel om binnenkort een stapje terug te zetten, als de opvolging geregeld is. Ook Tournier kampt met ziekte en moet regelmatig afzeggen voor de vergaderingen.
De Académie poogt niet alleen schuchter te verjongen, ook aan de terugkerende verwijten van belangenvermenging wordt gepoogd paal en perk te stellen. Juryleden van de Académie Goncourt mogen vanaf nu geen betalende functie meer uitoefenen voor een uitgeverij, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van een leescomité. In het verleden bleek dat sommige juryleden al eens bijklusten of een zegje hadden bij topuitgeverijen als Gallimard, Seuil of Grasset. En vanaf nu moeten juryleden wel degelijk aanwezig zijn om geldig te stemmen. Het doorvoeren van de hervormingen ging evenwel niet van een leien dakje, zoals hier al eerder gesignaleerd, en kostte ettelijke vergaderingen, De Prix Goncourt werd in 2007 toegekend aan Gilles Leroy voor zijn roman Alabama Song. Dat gebeurde pas na veertien stemronden en nogal wat spanningen in de jury.
Niet enkel de Prix Goncourtjury waagt zich aan een botoxkuur. Ook de al even eerbiedwaardige Académie française, die de Franse taal in ere moet houden, is koortsachtig op zoek naar jong bloed. Dat is noodzakelijk na een aantal sterfgevallen onder de Immortels, zoals de Academieleden nochtans genoemd worden. In de voorbije achttien maanden overleden negen academieleden. Maar die zoektocht naar verse leden gaat gepaard met veel kopbrekens, aldus Le Monde. Schrijver Erik Orsenna is met zijn zestig jaar het jongste lid, de etnoloog Claude Lévi-Strauss draagt er als 99-jarige de ouderdomsfakkel. Voor de verjonging wordt zelfs naar Amélie Nothomb geglimpt, zo blijkt uit deze curieuze uitspraak van AF-voorzitster Hélène Carrère-d'Encausse: "Nous avons donné le grand prix de l'Académie française à Amélie Nothomb. C'est un petit signal amical qu'elle a très bien compris." Onlangs werd wel Max Gallo ingezworen, schrijver van massa's biografieën en romans én vertrouweling van president Sarkozy, die de plechtigheid bijwoonde. [foto: Goncourtjurylid en auteur Michel Tournier + Amélie Nothomb, gepolst voor de Académie française?]

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home