vrijdag 8 februari 2008

Benno Barnard en Geert van Istendael poken hoofddoekendebat op

Een opiniestuk van de auteurs Benno Barnard en Geert van Istendael (foto) over het hoofddoekendebat in De Standaard vorige week, blijft resoneren. In hun polemische tekst, geschreven nadat het stadsbestuur van Lier de hoofddoek voor haar ambtenaren in functie verbood (net als eerder Antwerpen en Gent) ontpoppen Barnard en Van Istendael zich tot fervente tegenstanders van de hoofddoek. “Elke hoofddoek zegt hetzelfde: ik ben als vrouw, hoewel een mindere, verantwoordelijk voor de seksuele zelfbeheersing van mannen.” Bovendien zijn de auteurs scherp voor de Islam: “Al Qaeda en de sharia zijn logische consequenties van de versteende godsdienst die islam heet en die zich al duizend jaar met hand en tand verzet tegen iedere vrije interpretatie van de geopenbaarde teksten. Anderzijds zijn de Verlichting en de democratie uit het bloed van de Europese geschiedenis geboren – niet als kinderen van Rome misschien, maar wel van het protestantisme en het jodendom, met hun traditie van dialectiek en zelfstandige tekstinterpretatie.”
Dat hun standpunt tot felle reacties zou leiden, was te verwachten en wellicht de bedoeling. De Gentse professor Herman De Ley van het Centrum voor Islam in Europa schreef een tekst waarin hij Barnard en Van Istendael van een “blakende ontwetendheid over de Islam” beschuldigt. De tekst van De Ley lokte op zijn beurt een reactie uit van Jan De Pauw van de Erasmushogeschool: "De heren Barnard en van Istendael kan men bezwaarlijk rechtse sympathieën aanwrijven. Uit hun intellectuele traject totnogtoe blijkt geenszins enige vorm van etno-essentialisme, zuiverheidsnationalisme of welke andere vorm van maagdelijkheidswens ook. Dat professor De Ley aan dat traject voorbijgaat, markeert meteen ook dat hij niet inziet welk een belangwekkende verschuiving is opgetreden met het opiniestuk van beide auteurs. [...] Belangrijker dan de snedigheid van hun woorden, is het feit dat ze worden geformuleerd ter linkerzijde van het maatschappelijke veld. Hiermee wordt alvast een aanzet geleverd om de prooi te onttrekken aan de klauwen en tanden van Vlaamse leeuwen. Niets van wat Barnard en van Istendael zeggen is niet al eens eerder gezegd door anderen. Nieuw is wel dat zij het zijn, die het zeggen. Dit is een boodschap eerst aan links, en pas dan aan de moslims."
Op Indymedia heeft Koen Stuyck kritiek op de “in het debat binnenstormende schrijvers. Door dat op de spits te drijven worden moslima's verplicht een keuze te maken en hun moslim zijn extra te benadrukken. Alsof hun identiteit louter wordt bepaald door hun religie. Alsof deze vrouwen niet ook andere overtuigingen kunnen koesteren...”
Het weekblad Opinio heeft het met Barnard (foto 2) en Van Istendael verder over de kwestie: “In de lekenstaat Frankrijk geldt hetzelfde verbod ook op scholen. De Franse moslimmeisjes – want natuurlijk ging het niet om opzichtige kruisen – hebben na enig morren de lappen van hun kop getrokken en sindsdien horen we er niets meer over. Enige lichte dwang is soms heilzaam.” Verder wordt intussen ook op In Letterland en bij Loewak gegrossierd in meningen over de kwestie. (HC/DL - met aanvullingen van 9.2)

Labels:

1 Comments:

Blogger LTerheide said...

De heren Barnard en van Istendael beweren dat de meeste islamieten nogal lauwe gelovigen zijn. (Blijkbaar is de Islam dus toch een moderne godsdienst) Hun eenzijdige uitlatingen zijn van aard ook deze "lauwe" mensen zodanig in de verdediging te drijven dat enigen maar een uitweg zullen zien: een soortgelijk redeloos extremisme.
Een verstandige discussie is dringend nodig. Een dialoog waarbij niet de eigen suprematie en vooroordelen als vertrekpunt genomen wordt, maar argumenten als die van Prof.De Ley.
Nu maak ik me geen illusies. Om het met F. Zappa te zeggen "There is more stupidity than hydrogen in the universe, and it has a longer shelf life"

vrijdag, februari 08, 2008 7:36:00 p.m.  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home