dinsdag 8 januari 2008

Nederland gaat en masse 'Twee vrouwen' van Mulisch lezen

In de massale leesbevorderingscampagne Nederland Leest zal in het najaar van 2008 de korte roman Twee Vrouwen van Harry Mulisch worden gelezen en gewogen. Nederland Leest is een actie van de stichting voor Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en is bedoeld om een landelijke discussie over literatuur op gang te brengen en – als het even kan – en passant nog de gemeenschapszin te bevorderen. Het ook verfilmde Mulisch-boek Twee vrouwen uit 1975 vaart onder een motto van de Griekse dichteres Sappho, en vertelt over de stormachtige relatie tussen Laura en Sylvia. In de actie Nederland Leest zullen in vele bibliotheken lezingen en debatten over het boek worden gehouden, en ook virtueel zal flink kunnen worden geprakkezeerd. Van het boek zal een luxe-editie in de handel verschijnen, een goedkope editie kan gratis in de bibliotheek worden afgehaald. Zie ook de reactie van Mulisch in NRC-Handelsblad. Hij "piekert er niet over" om het land af te reizen en met de lezers in gesprek te gaan. "Misschien moet er één keer een grote avond komen, hier om de hoek in de Stadsschouwburg."
Eerdere jaren werden de boeken De gelukkige klas van Theo Thijssen en Dubbelspel van Frank Martinus Arion gelezen. Jammer genoeg was bij het één miljoen exemplaren die van het boek van Thijssen werden uitgedeeld, abusievelijk een paragraaf weggevallen, zie dit eerder DPM-bericht. (HC - buste Harry Mulisch uit 1992 door Lancelot Samson]

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home