vrijdag 25 januari 2008

Laatste manuscript van Vladimir Nabokov ten prooi aan de vlammen?

Het laatste ongepubliceerde werk van de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov (1899-1977) zou op het punt staan voorgoed vernietigd te worden door zijn zoon Dmitri Nabokov, in navolging van de wens van Nabokov, zo achterhaalde het Amerikaanse blad Slate.
Het moet een duivels dilemma zijn waarmee de zoon van Vladimir Nabokov al lange tijd kampt. In een kluis in een Zwitserse bank bewaart Dmitri Nabokov sinds ettelijke decennia een onvoltooid en nooit gepubliceerd manuscript – op 50 netjes gerubriceerde steekkkaarten - van zijn beroemde vader, de auteur van Lolita en Pale Fire. Die had in zijn wilsbeschikking bepaald dat The Original of Laura, zoals de titel luidt, nooit het daglicht mocht zien, omdat hij afkerig stond tegenover de publicatie van een boek dat hij weliswaar had “afgewerkt in zijn hoofd” maar niet op papier. Daarom wilde Nabokov het vernietigd zien, zo luidde zijn wens vlak voor zijn dood. Toch konden Véra Nabokov, zijn intussen overleden echtgenote én Nabokovs zoon Dmitri, die intussen als enige de nalatenschap beheert én nu 73 jaar is, het niet over hun hart krijgen om het manuscript te verbranden. Dat voedde al jaren de speculaties van de begerige én allengs nieuwsgieriger wordende Nabokov-fans. Zij vermoedden dat Dmitri Nabokov op een goeie dag toch met de tekst naar buiten zou komen. Vooral omdat het om een meesterwerk zou gaan: volgens uitspraken van Dmitri is het “het meest briljante, originele en potentieel radicale script” dat Nabokov ooit schreef. Of ook: "het meest geconcentreerde distillaat van mijn vaders creativiteit." Anderen, die Dmitri ooit een fragment hoorden voorlezen, spreken van “vintage Nabokov”. Toch, zo suggeert Slate, zou Nabokov er stilaan toe neigen om binnenkort een lucifer af te strijken en het manuscript in het vuur te gooien. Hij is ervoor bevreesd dat de publicatie van The Original of Laura weer een pak verkeerde interpretaties gaat opwekken, zoals Nabokov overkwam na het schandaalverwekkende Lolita.
Nabokovfans roepen Dmitri intussen op om snel een eind te maken aan de spanning: “Please, don’t continue to tease.” Of Dmitri Nabokov het voorbeeld van Max Brod volgt, die Franz Kafka’s wil negeerde en de wereld zo onder meer Het proces schonk, weten we allicht spoedig. De zaak ontlokt veel commentaar, onder andere in The Guardian. In Poet & Writers Magazine worden andere voorbeelden opgesomd van niet gerespecteerde schrijverswilsbeschikkingen, zoals uiteraard het beroemde voorbeeld van de Romeinse dichter Vergilius en de Aeneis. De Russische schrijver Nikolas Gogol, over wie Nabokov overigens een uitmuntende monografie schreef, slaagde er wel in vlak voor zijn dood de tweede helft van de Dode Zielen te verbranden, waarover hij niet tevreden was. Zie ook nog het The Guardian-blog voor meer bedenkingen.
Van Nabokov verscheen bij De Bezige Bij onlangs een heruitgave van de Russische romans. [foto de jonge Nabokov én Nabokov aan het werk in zijn vlinderverzameling]

Labels: , , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home