zondag 23 december 2007

Franse klassieke auteur Julien Gracq sterft op 97-jarige leeftijd

Op 97-jarige leeftijd is in Angers de Franse schrijver Julien Gracq overleden, na een kort ziekbed. Met Gracq, geboren in 1910 in Saint-Florent-le-Veil aan de boorden van de Loire, verdwijnt een van de grote klassieke auteurs van de Franse letteren. Zijn zeer precieuze en veelzijdige oeuvre werd gevoed door de Duitse romantiek, de fantastiek en het surrealisme. In 1951 weigerde Julien Gracq de Prix Goncourt voor Le Rivage des Syrtes, het boek dat nu als zijn meesterwerk wordt beschouwd. De teruggetrokken levende Gracq heeft zich steeds hevig verzet tegen de toenemende commercialisering van de literatuur door met name het literaire prijzensysteem, waarover hij het venijnige pamflet La Littérature à l'Estomac (1950) schreef. Gracq, wiens echte naam Louis Poirier luidde, koos voor zijn schrijversnaam Gracq vanwege de "sonoriteit en het ritme." Een tijdlang bewoog hij zich in het voetspoor van oppersurrealist André Breton, van wie de moeilijk in hokjes te stoppen Gracq zich later distantieerde.
Een hoogst uitzonderlijke gebeurtenis was zijn opname in 1989 bij leven in de prestigieuze Pléiade-reeks van Gallimard, serie waarin zijn complete werk is verschenen. Andere voorname boeken van de auteur zijn Au château d'Argol (1938), Liberté grande (1947) en La presqu'ile (1970). Zijn oeuvre werd nooit in pocket uitgegeven - de auteur stond dat niet toe - maar werd door de Franse lezers van talloze generaties niettemin aan het hart gedrukt. Gracq schreef ook toneelwerk, poëzie en essays. Van opleiding politiek wetenschapper en historicus gaf hij later les als aardrijkskundige aan lycea van Quimper, Nantes, Parijs en Amiens.
De Franse president Sarkozy bracht meteen hulde aan "de lucide en visionaire" Gracq en omschreef hem als "een van de grootste 20ste eeuwse Franse auteurs", die ver van "alle modes en mondaine kringen, een origineel wereldbeeld én een krachtig oeuvre" in het leven riep. "Hij vormde de inspiratie voor talloze auteurs." Diverse boeken van Gracq kregen ook een filmadaptatie. Zijn laatste boek, Entretiens, verscheen in 2002 bij zijn vaste uitgever José Corti, die hij zijn hele schrijversleven trouw bleef. Berichtgeving via France 3 en diverse berichten via AFP: hier en daar. En zie ook Le Monde, met talloze reacties van politieke personalia en culturele coryfeeën.

Labels: , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home