woensdag 3 oktober 2007

Uitgever Prometheus bedaart de gemoederen over kinder-Komrij

Vorige vrijdag meldden we dat een aantal dichters al te laattijdig is gevraagd om gedichten af te staan voor de Gerrit Komrij-bloemlezing De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten. Het bericht werd wereldkundig gemaakt door dichter Ted van Lieshout, die het woord 'roofbloemlezing' in de mond nam en weigerde zijn toestemming te geven voor publicatie van zijn zeven gedichten. Maar intussen was het boek al in druk. Van Lieshout was bovendien vertoornd dat de dichters werden afgescheept met slechts 5 euro per gedicht. Intussen heeft uitgeverij Prometheus gereageerd. In het Dagblad van het Noorden werd de commotie gereduceerd tot "een storm in een glas water". Geen enkele dichter heeft intussen geweigerd werk af te staan voor de bloemlezing, zegt Job Lisman. Lisman geeft toe "dat het verzoek om werk beschikbaar te stellen, laat is ingediend." Dat had te maken met het feit dat niet eerder bekend was welke gedichten zouden worden opgenomen. Prometheus wilde de bloemlezing overigens niet uitstellen met zicht op de lopende Kinderboekenweek en de geschenkperiode rond Nieuwjaar. Alle brieven aan de uitgevers van de dichters zouden op 10 september verstuurd zijn. Van Lieshout spreekt van half september, zie dit opiniestuk in De Morgen, waarin hij gisteren zijn visie op de zaak uiteenzette.
Van Lieshout, die in zijn weigering het gezelschap kreeg van Hans en Monique Hagen (4 gedichten in de bloemlezing), stapt niet naar de rechter over de kwestie. Hij zou een toezegging hebben gekregen van Prometheus op een hogere vergoeding. "Het alternatief is bij de rechter het boek uit de handel laten halen, maar dat zou alleen maar reclame betekenen.", zegt hij in NRC-Handelsblad. Tegen het Dagblad van het Noorden verklaart hij: "Dichters worden gedwongen werk af te staan. Die bloemlezing wordt straks gekocht door mensen die geen afzonderlijke bundel met kinderpoëzie meer kopen. Met andere woorden: de bundel van Komrij drukt mijn eigen werk uit de markt. En reken maar niet dat uitgeverij Prometheus daar verlies op zal leiden." Prometheus zegt dan weer dat over de hogere vergoeding nog gediscussieerd wordt. De oplage van de bloemlezing is 5.000 stuks. Als het boek een nog groter succes wordt, dan krijgen de dichters meer geld. "Aanvankelijk kwamen we uit op 4,70 euro per gedicht. Dat vonden we wel heel mager. Het is geen vetpot. Maar als de bundel een succes wordt, dan delen de dichters daar uiteraard in mee.”, aldus nog Lisman in het Dagblad van het Noorden.
Ook de her en der geformuleerde kritiek dat Komrij het zich bij het samenstellen te makkelijk heeft gemaakt, wordt door Lisman weerlegd: “Het werk is niet alleen in de Koninklijke Bibliotheek verzet, maar ook daarvoor en daarna. Komrij leest zijn hele leven al poëzie, daar zit ook veel kinderpoëzie bij. Het is wel degelijk met verstand van zaken gebeurd. Zoals al zijn bloemlezingen zit ook deze vol verrassingen.”
De Nederlandse kinderpoëzie in duizend en enige gedichten, die tijdens de werkzaamheden steeds volumineuzer bleek te gaan worden, werd gisteren voorgesteld, zie eveneens NRC-Handelsblad en ook Het Parool.

Labels: ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home