zaterdag 20 oktober 2007

'Bedrag prijs Nederlandse letteren getuigt van gebrek aan respect voor de literatuur'

In de krant De Morgen mengen de auteurs Tom Naegels, Erik Vlaminck en Koen Stassijns zich vandaag in de door laureaat Jeroen Brouwers opgepookte discussie over de hoogte van het bedrag van de driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren. Ze doen dat via een open brief aan de Vlaamse en Nederlandse ministers van Cultuur Bert Anciaux en Ronald Plasterk. "Het bedrag (16.000 euro, nvDPM) dat Nederland en Vlaanderen op dit ogenblik aan de Prijs der Nederlandse Letteren verbinden, getuigt van een gebrek aan respect voor de Nederlandstalige literatuur en haar traditie", zo stellen de auteurs namens de Vlaamse Auteursvereniging. Jeroen Brouwers, die op 20 november de prijs ontvangt uit handen van Koning Albert, had in interviews meermaals zijn ongenoegen geuit over het feit dat de Vlaamse en Nederlandse overheden slechts 16.000 euro veil hebben voor de hoogste literaire onderscheiding in het Nederlandse taalgebied. Het bedrag is symbolisch voor de lage "waardering van de staat voor de schrijver en de literatuur in het algemeen." In De Volkskrant herhaalde Brouwers gisteren zijn grieven in een interview met Arjan Peters: "Het schijnt om de eer te gaan. Ze kunnen me wat. De beide cultuurministers Plasterk en Anciaux gaan nu misschien kijken of dat bedrag in de toekomst kan worden opgeharkt. Eens in de drie jaar brengen ze zestienduizend euro op, wie kan daar in godsnaam zijn knie aan schaven? [..] Ik vraag dit niet uit geldlust, maar uit armoei. Letterlijk! Je moet als ouwe vent met zoveel boeken achter je nog smeken om ergens een bedragje los te krijgen."
Naegels, Vlaminck en Stassijns treden Brouwers' standpunt nu bij. "Wij vragen de ministers Anciaux en Plasterk om het prestige van de Prijs der Nederlandse Letteren te herstellen. Voor een goed begrip: een bedrag van 16.000 euro lijkt aanzienlijk. Maar het gaat hier om een prijs die slechts om de drie jaar en door twee landen samen wordt uitgereikt. Dat komt neer op een uitgave in de begroting van 2.666 euro per jaar. En dat als bekroning van een schrijversloopbaan van vaak meer dan dertig, en in dit geval zelfs veertig jaar." Vergeleken met andere prijzen valt op hoe de Prijs der Nederlandse Letteren zich laat overvleugelen, stellen Naegels en co. "De Gouden Uil levert 25.000 euro op, de AKO en de Libris Literatuurprijs allebei 50.000 euro. Alle drie worden ze uitgereikt door een boekhandelketen, en gaan ze naar één enkel boek. De Debuutprijs - die, zoals de naam aangeeft, gaat naar het beste debuut van het jaar - levert in België 6.200 euro op, in Nederland zelfs 15.000 euro." Harde conclusie: "een debutant ontvangt dus voor zijn allereerste boek bijna evenveel als een auteur die tot de allergrootsten van onze letteren gerekend wordt, op het einde van zijn carrière." De briefschrijvers besluiten met de vaststelling dat tegenwoordig vooral "commerciële sponsors het prestige van boeken en auteurs bepalen": "zij creëren een klimaat waarin het schrijven van één succesboek primeert boven de culturele waarde van een volledig oeuvre." De brief verschijnt maandag ook in De Volkskrant, mede-ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen. [beeld van de kop van Jeroen Brouwers + foto: Tom Naegels]

Labels: , ,

1 Comments:

Anonymous rikm said...

Dus respect wordt, wat literatoren der lage landen betreft, vanaf heden uitgedrukt in harde euros.

Een koninklijke handdruk met daarin 25000 euro betoont volgens onze scribenten méér eerbied voor hun œuvre dan ééntje met maar 16000 euros erin.

Eigenlijk vind ik dat een hoerenmentaliteit, maar ik zal dat hier niet schrijven, want ik ben hier maar te gast.

vrijdag, oktober 26, 2007 8:55:00 p.m.  

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home