donderdag 6 september 2007

Simon Leys in de clinch met 'kafkaëske' Belgische autoriteiten

De befaamde Belgische essayist en sinoloog Simon Leys (°1935) is verwikkeld in een administratief steekspel met kafkaëske allures omtrent de nationaliteit van zijn twee zonen, zo melden Le Figaro en Le Monde. Leys, wiens kritische essays ten aanzien van communistisch China autoritair zijn (Les Habits neufs du président Mao (1971) en Ombres chinoises (1976)), is daarover in een scherp dispuut getreden met de Belgische autoriteiten. Een jaar geleden vernam de momenteel in Australië wonende auteur dat het paspoort van zijn eveneens in Australië verblijvende zonen Marc en Louis (tweelingen die dertig jaar geleden in Hongkong zijn geboren uit een Chinese moeder, die door een huwelijk met Leys destijds de Belgische nationaliteit kreeg) niet zal worden vernieuwd. De Code de la Nationalité Belge (1984) vereist immers dat de "in het buitenland geboren" betrokkenen voor het behoud van hun Belgische nationaliteit voor hun 28ste levensjaar een zogenaamde "déclaration conservatoire" dienden neer te leggen. Zo bleek althans nadat de Belgische consul in Canberra zich in het dossier had vastgebeten. En die verklaring is niet gebeurd. De zaak werd nog gecompliceerder, want de administratie van Buitenlandse Zaken bekeek welke de nieuwe nationaliteit voor de nu plots 'statenloze' zonen Leys kon zijn. Dan bleek dat Leys' echtgenote in feite drie nationaliteiten bezat: Belg, maar ook die van nationalistisch China waar ze 67 jaar geleden werd geboren én die van communistisch China, waar ze evenwel nooit heeft gewoond: de zonen zijn geboren in Hong Kong. Bovendien zou je kunnen zeggen dat de zonen Brits zijn, omdat op het moment van hun geboorte Hong Kong een kolonie van Groot-Brittannië was.
Leys, wiens echte naam Pierre Ryckmans is, barstte bij zoveel administratief ongerief in een Franse colère uit en voert "le dernier combat de sa vie", zo schrijft La Libre Belgique, die de zaak aan het licht bracht. Leys stuurde cassante, polemische brieven naar de Belgische diensten, waarin hij de willekeur en arrogantie van de autoriteiten op de korrel nam. Hij benadrukt het 'kafkaëske' karakter van de zaak. Het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de reactie van Leys "onaanvaardbaar". De Belgische consul in Canberra heeft Leys verzocht om zich nu te wenden tot de Chinese autoriteiten.
Commentaar van Le Figaro: "Men kan zich inbeelden hoe Peking een schrijver zal onthalen, die wereldwijd bekend is voor zijn werk waarin het maoïsme, de Culturele Revolutie en zijn gevolgen aan de kaak wordt gesteld." Le Monde vat de affaire, eveneens onder de titel Chinoisereis belges, nog laconieker samen: "Ni Franz Kafka ni le Père Ubu n'étaient belges. En revanche, les fils, belges, d'un grand intellectuel, belge, sont peut-être chinois".

Labels:

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home