donderdag 30 augustus 2007

De delicate toenaderingspogingen van Bernard Dewulf

Vanavond wordt in Oostende het nieuwe boek gepresenteerd van auteur, dichter en De Morgen-columnist Bernard Dewulf. In Naderingen. Kijken en zoeken naar schilders, dat verschijnt bij uitgeverij Atlas, zet hij zijn zoektocht naar de essentie van de schilderkunst verder. In zekere zin kan dit boek beschouwd worden als een vervolg op de voortreffelijke bundel Bijlichtingen (2001) waarin Dewulf een tiental essays over schilderkunst samenbracht. Daarin lichtte hij met een zeer aandachtige maar ook schroomvallige blik zijn passies toe, wars van elk artistiek jargon maar gespitst op helderheid, sensualiteit en ook tederheid. In de delicate essays over Pierre Bonnard, Léon Spilliaert, Rik Wouters, Luc Tuymans, Xavier Mellery en Geyskens hoedde hij zich voor te boude conclusies en stelde hij zijn eigen bevindingen telkens weer in vraag. "Schrijven over schilderijen is altijd onjuist en hopeloos", zo schreef Dewulf destijds. Schilderijen en tekeningen zijn doofstomme objecten en in het nieuwe Naderingen wil Dewulf "dicht bij die stille voorwerpen komen, op verschillende manieren, als telkens herhaalde toenaderingspogingen, zowel in essays, beschouwingen en gesprekken als in reisverhalen." Aan bod komen onder meer Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Francis Picabia, Léon Spilliaert, James Ensor, Constant Permeke, Edward Hopper, Nicolas De Staël, Roger Raveel, Raoul De Keyser, Marlene Dumas, Thierry De Cordier, Jan Van Oost, Jan Van Imschoot, Koen Van den Broek en "het grootste schilderij van alle: de zee." De presentatie vanavond vindt dus verre van toevallig plaats in Oostende, de stad ook van Dewulfs geliefde schilder Léon Spilliaert. Vanaf 19u30 leidt acteur en zanger Wim Opbrouck in Club Terminus in het Stationsgebouw het boek in, waarna Dewulf enige fragmenten zal voorlezen. Vervolgens brengt Wim Opbrouck, begeleid door enkele Dolfijntjes en Serge Feys, zijn compositie Kleine Suite. Zie van Dewulf overigens dit essay over Thierry De Cordier in De Brakke Hond.

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home