zaterdag 21 juli 2007

Dèr Mouw Genootschap ijvert voor Adwaita in Nederlandse canon

In Leiden is zopas het Dèr Mouw Genootschap opgericht, zo meldt De Contrabas. Het Genootschap is in het leven geroepen door een aantal J.A. Dèr Mouw-aficionado's en ontstond uit een zekere onvrede over het feit dat de Nederlandse dichter (1863-1919, ook bekend onder de naam Adwaita) niet zou voorkomen op de canon van de honderd grootste dode Nederlandstalige schrijvers, onlangs gepubliceerd door het Letterkundig Museum, die hiervoor een deskundige commissie aanstelde. Het Genootschap werd boven de doopvont gehouden in café De Grote Beer, die vaak in Dèr Mouws oeuvre voorkomt. Onder de oprichters onder meer Patty Scholten, Co Woudsma, Hans van den Bergh (dèr Mouwkenner en medebezorger van het Volledig Dichtwerk in 1986) en Jos Damen (bestuurslid van het Letterkundig Museum). Het Genootschap ijvert er vooral voor dat Johan Andreas Dèr Mouw alsnog wordt opgenomen in de canon van het Letterkundig Museum en wil Dèr Mouws poëzie (die geïnspireerd is door het Brahmanisme) een grotere nationale en internationale bekendheid geven. Er wordt luidop gedroomd van actie: "Te denken valt aan: een tentoonstelling (wie weet in het Letterkundig Museum!), een Dèr Mouwnummer van een literair tijdschrift, de uitgave van een deel van Dèr Mouws poëzie in Engelse vertaling (door een Britse of Amerikaanse uitgever) en heruitgave van oude en samenstelling van nieuwe bloemlezingen." [foto: Dèr Mouw en echtgenote, in 1903]

Labels: , ,

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home