woensdag 6 juni 2007

Boekenoverleg dringt aan op vaste boekenprijs & faire leenrechtvergoeding

De Vlaamse boekensector wil werk maken van een langetermijnbeleid en heeft zich daarom onlangs verenigd in het Boekenoverleg, dat twee keer per jaar samenkomt. Met het oog op de federale verkiezingen is nu een eisenprogramma voorgesteld met federaal te regelen materies die een dringende oplossing verdienen. In eerste instantie wordt erop aangedrongen dat het leenrecht op korte termijn wordt uitgevoerd en wordt opgetrokken tot een faire vergoeding, zo staat in het persbericht. "De huidige vergoeding doet geen recht aan de investering van auteur en uitgeverij", aldus het Boekenoverleg. Ook het in 2004 ingevoerde sociaal statuut voor de kunstenaar moet worden aangepast aan de specificiteit van de auteur. De fiscale wetgeving voor auteursrechten dient te worden gewijzigd. Er wordt uitdrukkelijk aangedrongen op een gereglementeerde boekenprijs, met bij wet vastgelegde maximale kortingen ten aanzien van de prijs die de uitgever bepaald heeft. Tot slot eist het Boekenoverleg een verlaagd btw-tarief voor elektronische cultuurproducten. De eisen zijn voor het Boekenoverleg "prioritair en niet meer dan de invulling van een vanzelfsprekend en goed (boeken)bestuur". Tot de vaste deelnemers aan het Boekenoverleg behoren onder meer Boek.be, de Vlaamse Boekverkopersbond (VBB), de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB), de Stichting Lezen Vlaanderen (SLV), het Letterenhuis – Archief en Museum voor Vlaams Cultuurleven (AMVC) en uiteraard het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), dat het Boekenoverleg coördineert.

Labels:

0 Comments:

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home